آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

– سایت خبری الکوثر 0

– سایت خبری الکوثر

باستان شناسان چینی موفق به کشف بقایای ساختمانی شدند که ظاهرا دپارتمان یا استودیو موسیقی دودمان کین در حدود ۲۲۰۰ سال پیش بوده است